بیوتی ساز

کانتور

کانتور
۲۹ مرداد ۱۳۹۸

کانتور و جذابیت صورت

کانتور و جذابیت صورت کانتور یا آرایش ترمیمی یک تکنیک آرایشی حرفه ای است که شامل سایه زدن و درنتیجه عمق بخشیدن به اجزای صورت می شود. به زبان ساده...