بیوتی ساز

پد آرایشی

پد آرایشی
۳۰ مرداد ۱۳۹۸

پد آرایشی و کاربردهای آن

پد آرایشی و کاربردهای آن یکی از لوازمی که در همۀ کیف های آرایشی هست، پد آرایشی است. پدها انواع مختلفی دارند و بنابه شکل ظاهر هر یک برای انجام...