بیوتی ساز

ریمل

ریمل
18 آگوست 2019

ریمل و اسرار داشتن مژه هایی زیبا

همه چیز دربارۀ ریمل و نحوۀ استفادۀ آن ریمل (mascara) محصولی آرایشی است که کاربرد آن رنگ دادن، حجیم و بلند کردن مژگان است. ریمل با ایجاد کنتراست و تضاد...