انتقادات و پیشنهادات

نظرات، پيشنهادات و انتقادات ارزشمند شما عزیزان در هر بخش از فعاليت های بیوتی ساز، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات و محصولات یاری خواهد رساند.همچنين هرگونه پیشنهاد یا انتقاد در رابطه با عملكرد كارمندان، توسط مديران ارشد و مديریت عامل بررسي مي شود تا در تصمیم گیری های خرد و کلان شرکت لحاظ گردند.

Image Description
Image Description
SVG Illustration
Image Description